466/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Lag om upphävande av lagen om parcellers ombildande till självständiga lägenheter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen om parcellers ombildande till självständiga lägenheter (340/1926).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

RP 205/2017
JsUB 5/2018
RSv 23/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.