449/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Lag om ändring av 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (248/1982) 9 a §, sådan den lyder i lag 1339/2016, som följer:

9 a §
Den maximala arbetstiden i inlandssjöfart

I inlandssjöfart får arbetstiden för en arbetstagare i genomsnitt inte överstiga 48 timmar i veckan under en period på 12 månader eller den kortare period som ett arbetsavtal för viss tid gäller.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 48/2018
AjUB 5/2018
RSv 52/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.