431/2018

Helsingfors den 7 juni 2018

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) 16 §, sådan den lyder i förordning 1150/2017, som följer:

5 kap

Yrkesutbildning

16 §
Behörighet för den som ger särskilt stöd och krävande särskilt stöd

Behörig att ge särskilt stöd och krävande särskilt stöd är den som har sådan behörighet för lärare i yrkesinriktade eller gemensamma examensdelar som föreskrivs i denna förordning och som har slutfört studier för speciallärare inom yrkesutbildningen i en omfattning av minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor eller som har slutfört sådana studier enligt 19 § 1 mom. 3 punkten i statsrådets förordning om examina och specialiseringsutbildningar vid universitet (794/2004) som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom specialundervisning.

Behörig att ge särskilt stöd eller krävande särskilt stöd i samband med undervisning i gemensamma examensdelar är, trots vad som föreskrivs i 14 § 1 mom., även den som har avlagt lämplig högre högskoleexamen och som har slutfört de studier för speciallärare som anges i 1 mom.

Om ändamålsenliga arrangemang inom särskilt stöd eller krävande särskilt stöd kräver det kan särskilt stöd eller krävande särskilt stöd trots vad som föreskrivs i 1 mom. ges även av någon annan lärare som avses i detta kapitel som en del av hans eller hennes övriga undervisning.


Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2018.

Helsingfors den 7 juni 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Anna Kankaanpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.