391/2018

Helsingfors den 24 maj 2018

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om skogsvårdsföreningar (1227/1998) 4 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 1055/2014, som följer:

4 §
Val av fullmäktige för en skogsvårdsförening

En röstberättigad medlem av en skogsvårdsförening har rätt att ställa upp som kandidat för val av ledamöter i fullmäktigeval eller att ställa upp högst två röstberättigade medlemmar som kandidater. Kandidaternas namn, kontaktuppgifter och samtycke till att ta emot fullmäktigeuppdraget ska ges in till skogsvårdsföreningens styrelse senast sex veckor före den sista valdagen. Om den röstberättigade medlem som ger in uppgifterna själv ställer upp som kandidat, behöver medlemmen inte ge in ett samtycke för sin egen del.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

Helsingfors den 24 maj 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Forstråd
Marja Kokkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.