367/2018

Helsingfors den 17 maj 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i vägtrafikförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 3 § i vägtrafikförordningen (182/1982), sådan paragrafen lyder i förordning 328/1994, ett nytt 3 mom. som följer:

3 §

I bestämmelserna om trafikanordningar avses med taxi ett fordon som används i taxitrafik enligt lagen om transportservice (320/2017) och som är försett med taxilykta eller med en kupa eller skylt som markerar skolskjuts.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Helsingfors den 17 maj 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överingenjör
Mikko Karhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.