344/2018

Helsingfors den 4 maj 2018

Lag om ändring av 8 a § i järnvägstransportlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i järnvägstransportlagen (1119/2000) 8 a § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 843/2009, som följer:

8 a §
Gemenskapsbestämmelser om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer

Förordningen om järnvägars ansvar tillämpas inte inom den direkta internationella järnvägstrafiken mellan Finland och Ryssland.

Artikel 10 om reseinformationssystem och bokningssystem, artikel 17 om ersättning av biljettpriset och artikel 18.2 a och 18.2 b om skyldigheten att tillhandahålla måltider och inkvartering i förordningen om järnvägars ansvar tillämpas inte inom regionaltågstrafiken på följande banavsnitt:

1) Helsingfors–Kyrkslätt,

2) Helsingfors–Karis,

3) Helsingfors–Vandaforsen–Flygplatsen–Sandkulla–Helsingfors,

4) Helsingfors–Riihimäki–Tammerfors,

5) Helsingfors–Lahtis,

6) Lahtis–Riihimäki.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017
KoUB 3/2018
RSv 20/2018

Helsingfors den 4 maj 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.