331/2018

Helsingfors den 4 maj 2018

Lag om ändring av lagen om läkarundersökning av fartygspersonal

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010) 9 § 4 mom. samt

ändras 3 § 3 punkten som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


3) sjömansläkare en sjömansläkare enligt IV avd. 3 kap. 3 § i lagen om transportservice (320/2017),Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017
KoUB 3/2018
RSv 20/2018

Helsingfors den 4 maj 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.