291/2018

Helsingfors den 4 maj 2018

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om Finansinspektionen (878/2008) en ny 50 p och en ny 52 a § som följer:

50 p §
Behörig myndighet enligt direktivet om nät- och informationssäkerhet

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, nedan direktivet om nät- och informationssäkerhet, när det gäller sektorerna 3 och 4 i bilaga II till direktivet.

52 a §
Samarbete och utbyte av information vid skötseln av uppgifter enligt direktivet om nät- och informationssäkerhet

Finansinspektionen ska samarbeta med Kommunikationsverket och andra behövliga myndigheter vid skötseln av uppgifter enligt direktivet om nät- och informationssäkerhet. Finansinspektionen har rätt att för detta ändamål trots sekretessbestämmelserna utbyta information med Kommunikationsverket och andra behövliga myndigheter.


Denna lag träder i kraft den 9 maj 2018.

RP 192/2017
KoUB 6/2018
RSv 25/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 (32016L1148); EUT L 194/1, 19.7.2016 s. 1

Helsingfors den 4 maj 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.