277/2018

Helsingfors den 26 april 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 3 § i förordningen om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden (933/1981), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i förordningarna 600/1983, 802/1985 och 531/2012, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §

Oberoende av bestämmelserna i 1 § får på myrskyddsområdet Hangasneva – Säästö-piirinneva i Perho kommun byggas en ny 400 kV kraftledning i omedelbar anslutning till de nuvarande två 400 kV kraftledningarna. Kraftledningen ska byggas och underhållas på så sätt att åtgärderna inte äventyrar myrskyddsområdets naturliga vattenhushållning, vegetation och fåglar.


Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2018.

Helsingfors den 26 april 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Johanna Korpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.