Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

261/2018

Helsingfors den 19 april 2018

Statsrådets förordning om placering av domartjänster som kräver särskilda språkkunskaper

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om placering av domartjänster som kräver särskilda språkkunskaper (866/2016) 1 § och

fogas till förordningen en ny 1 a § som följer:

1 §

De i 10 kap. 10 § i domstolslagen (673/2016) avsedda tingsdomartjänster för vilka de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaperna är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsminoritetens språk inom domkretsen samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i majoritetens språk placeras enligt följande:

1) tre vid Helsingfors tingsrätt,

2) tre vid Östra Nylands tingsrätt,

3) fem vid Västra Nylands tingsrätt,

4) åtta vid Österbottens tingsrätt, och

5) fyra vid Egentliga Finlands tingsrätt.

1 a §

De i 3 § 3 mom. i lagen om domstolspraktik (674/2016) avsedda tjänsterna som tingsnotarier för vilka det av dem som utnämns till tjänsterna krävs sådana språkkunskaper som avses i 1 § placeras enligt följande:

1) en vid Helsingfors tingsrätt,

2) en vid Östra Nylands tingsrätt,

3) två vid Västra Nylands tingsrätt,

4) tre vid Österbottens tingsrätt, och

5) en vid Egentliga Finlands tingsrätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 april 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringssekreterare
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.