227/2018

Helsingfors den 12 april 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet (1024/2007) 2 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. 6 punkten, sådana de lyder i förordning 216/2016, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde hör


4) Innovationsfinansieringsverket Business Finland,


Till ministeriets ansvarsområde hör också ärenden som gäller följande statsbolag:


6) Business Finland Ab.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

Helsingfors den 12 april 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Mikko Huuskonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.