225/2018

Helsingfors den 12 april 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016–2020

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016–2020 (1734/2015) 2 § som följer:

2 §
Statsbidragsmyndighet

Innovationsfinansieringsverket Business Finland är statsbidragsmyndighet, när mässprojekt eller exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram enligt denna förordning understöds.

Arbets- och näringsministeriet är statsbidragsmyndighet när det gäller understöd för andra projekt. Om det ansökta statsunderstödets belopp överstiger 500 000 euro, är arbets- och näringsministeriet statsbidragsmyndighet.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

Helsingfors den 12 april 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Mikko Huuskonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.