221/2018

Helsingfors den 5 april 2018

Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning (1406/1993).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2018.

Sådan personlig skyddsutrustning som släppts ut på marknaden före den 21 april 2019 och som överensstämmer med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdande av denna förordning får fortsätta att tillhandahållas på marknaden efter den 21 april 2019. De intyg över EG-typkontroll och beslut om godkännande som utfärdats för den personliga skyddsutrustningen i fråga fortsätter att vara giltiga till och med den 21 april 2023, om de inte löper ut före den dagen.

Helsingfors den 5 april 2018

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Regeringsråd
Hanna-Mari Pekuri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.