194/2018

Helsingfors den 28 mars 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av ersättning för icke-produktiva investeringar och av vissa avtal

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om övervakning av ersättning för icke-produktiva investeringar och av vissa avtal (713/2015) 5 §, samt

ändras 2 § som följer:

2 §
Tillsynsmyndigheter

Den tjänsteman som deltagit i beviljande eller betalning av ersättning får inte utföra kontroll på plats.


Denna förordning träder i kraft den 4 april 2018.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (32014R0640); EUT L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingfors den 28 mars 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.