141/2018

Helsingfors den 14 februari 2018

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina (699/2017) 2 § 2 mom. och 13 § som följer:

2 §
Ansökningsmål

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan studerande antas till utbildningar för följande kompetensområden inom yrkesinriktade grundexamina:

1) kompetensområdena inom grundexamen inom konstindustrin,

2) kompetensområdena inom grundexamen i musik,

3) kompetensområdet för visuell framställning inom grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning,

4) i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen kompetensområdet för akutvård på grundnivå.


13 §
Antagning av studerande på basis av inträdes- eller lämplighetsprov

Utbildningsanordnaren får besluta att antagningen av studerande till utbildning för grundexamen inom konstindustrin, grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning, grundexamen i dans, grundexamen i musik, grundexamen inom cirkusbranschen, grundexamen i flygplansmekanik, grundexamen i idrott eller kompetensområdet för akutvård på grundnivå inom grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen sker på basis av utbildningsanordnarens eget inträdes- eller lämplighetsprov. I detta fall tillämpas inte 3 §, 4 § 2 mom., 6–11 §, 12 § 2 mom. och inte 19 och 20 §.


Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2018.

Helsingfors den 14 februari 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringssekreterare
Saara Luukkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.