131/2018

Helsingfors den 9 februari 2018

Kommunikationsministeriets förordning om temporär ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

fogas temporärt till 11 § 1 mom. i kommunikationsministeriets arbetsordning (1267/2015), sådant det lyder i förordning 594/2017, en ny 4 punkt och till arbetsordningen temporärt en ny 14 b § som följer:

11 §
Enheterna vid avdelningen för koncernstyrning

Vid avdelningen för koncernstyrning finns följande enheter:


4) enheten för internationella ärenden.

14 b §
Enheten för internationella ärenden

Enheten för internationella ärenden svarar för att skötseln av ärenden som gäller Europeiska unionen och internationella ärenden vid ministeriet är högklassig och resultatgivande.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2018 och gäller till och med den 31 mars 2020. Bestämmelserna i 11 § 1 mom. 4 punkten och 14 b § tillämpas dock först från den 1 augusti 2018.

Helsingfors den 9 februari 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.