33/2018

Helsingfors den 12 januari 2018

Lag om ändring av 5 § i lagen om rundradioskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om rundradioskatt (484/2012) 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 796/2016, som följer:

5 §
Tillämpning av annan lagstiftning

Bestämmelser om förskottsuppbörd av rundradioskatt finns i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), om uppbörd, indrivning och återbetalning av skatten i lagen om skatteuppbörd (11/2018) och om redovisning av skatten i lagen om skatteredovisning (532/1998).Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017
FiUB 26/2017
RSv 182/2017

Helsingfors den 12 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.