Ursprungliga författningar: 2018

1395/2018
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs
1394/2018
Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av uppgifter om skatter på eget initiativ utifrån uppgifter som lämnats till Inkomstregisterenheten
1393/2018
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
1392/2018
Statsbudgeten för 2019
1391/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer
1390/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
1389/2018
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer år 2019
1388/2018
Inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering
1387/2018
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning
1386/2018
Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer för år 2019
1385/2018
Justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 2019–2021
1384/2018
Justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar 2019-2021
1383/2018
Justitieministeriets förordning om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter
1382/2018
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av dataombudsmannens byrå
1381/2018
Statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen åren 2019–2021
1380/2018
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
1379/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räddningsväsendet
1378/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i statsrådets förordning om skyddsrum
1377/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statstjänstemannaförordningen
1376/2018
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om företagssanering
1375/2018
Statsrådets förordning om när arbetslöshetsförsäkringspremier förfaller till betalning och om förfallodagar för arbetslöshetsförsäkringspremier
1374/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
1373/2018
Statsrådets förordning om närings-, trafik och miljöcentralerna
1372/2018
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer åren 2019 och 2020
1371/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande
1370/2018
Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2019
1369/2018
Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
1368/2018
Lag om ändring av yrkeshögskolelagen
1367/2018
Lag om ändring av universitetslagen
1366/2018
Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
1365/2018
Lag om ändring av bilagan till bilskattelagen
1364/2018
Lag om ändring av lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
1363/2018
Inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet
1362/2018
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1361/2018
Lag om ändring av 1 § i lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag
1360/2018
Lag om ändring av lagen om Räddningsinstitutet
1359/2018
Lag om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering
1358/2018
Lag om upphävande av lagen om bekämpning av oljeskador
1357/2018
Lag om ändring av 12 kap. i miljöskyddslagen för sjöfarten
1356/2018
Lag om ändring av 4 § i sjöräddningslagen
1355/2018
Lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden
1354/2018
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om Räddningsinstitutet
1353/2018
Lag om ändring av räddningslagen
1352/2018
Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
1351/2018
Justitieministeriets förordning om ändring av 2 § i justitieministeriets förordning om konkursärenden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.