1149/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (1446/2014) 5 §, sådan den lyder i statsrådets förordning 1519/2016, som följer:

5 §
Grundpriser år 2018

De grundpriser som avses i 6–13 och 26–28 § i lagen om statsandel för kommunal basservice är 2018 följande:

Åldersstruktur Euro   
0–5 -åringar 8 333,60
6 -åringar 8 842,70
7–12 -åringar 7 410,99
13–15 -åringar 12 728,20
16–18 -åringar 4 077,09
19–64 -åringar 1 026,13
65–74 -åringar 2 063,77
75–84 -åringar 5 656,61
85 -åringar och äldre 19 223,19
Övriga kriterier för kalkylerade kostnader
Sjukfrekvenskoefficient 1 154,53
Arbetslöshetskoefficient 89,72
Tvåspråkighetskoefficient 276,62
Främmandespråkskoefficient 1 942,98
Befolkningstäthetskoefficient 39,08
Koefficient utifrån karaktären av skärgård 380,73
Koefficient för kommun med skärgårdsdel 278,51
Utbildningsbakgrundskoefficient 397,19
Tilläggsdelar
Tilläggsdel för fjärrort 207,94
Tilläggsdel för kommun inom samernas hembygdsområde 2 641,08
Tilläggsdel utifrån självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser 63,11

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 28 december 2017

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Lagstiftningsråd
Minna-Marja Jokinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.