1100/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Statsrådets förordning om ingående av en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 2018

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 4 mom. och 7 § 4 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 §
Förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande

En aktiv jordbrukare kan 2018 ingå en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande enligt 7 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014).

2 §
Åtgärder som väljs för en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande

En aktiv jordbrukare som ingår en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande kan välja bland de djurartsspecifika åtgärder som avses i 4 § i statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015). Åtminstone en djurartsspecifik åtgärd måste väljas.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 28 december 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.