1052/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (1181/2013) 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:


Databehandling som avses i denna lag ska genomföras i enlighet med denna lag inom fyra år från ikraftträdandet av lagen. Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden ska dock genomföras i enlighet med 22 § inom sex år från ikraftträdandet av lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 181/2017
FvUB 27/2017
RSv 174/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.