1032/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Justitieministeriets förordning om jordrättsingenjörernas samarbetsområden

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 kap. 3 § 3 mom. i domstolslagen (673/2016):

1 §

I 14 kap. 3 § i domstolslagen (673/2016) avsedda samarbetsområden för jordrättsingenjörer bildas av domkretsarna för de tingsrätter som i enlighet med 241 a § i fastighetsbildningslagen (554/1995) är jorddomstolar i jordrättsmål och jordrättsärenden enligt följande:

1) samarbetsområdet för jordrättsingenjörerna vid Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands och Östra Nylands tingsrätter,

2) samarbetsområdet för jordrättsingenjörerna vid Lapplands, Uleåborgs och Österbottens tingsrätter,

3) samarbetsområdet för jordrättsingenjörerna vid Norra Savolax och Södra Savolax tingsrätter.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning om jordrättsingenjörernas samarbetsområden (889/2016).

Helsingfors den 19 december 2017

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringssekreterare
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.