1027/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av 4 kap. 2 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen (1335/2004) 4 kap. 2 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 1267/2005, som följer:

4 kap.

Finansiering

2 §
Betalning av statens finansieringsandelar av sjukvårdsförsäkringskostnaderna

Storleken av de statliga andelar som avses i 18 kap. 2 och 10 § i sjukförsäkringslagen och statens andel av de verksamhetskostnader som avses i 8 § 2 mom. i det kapitlet fastställs i samband med Folkpensionsanstaltens bokslut. I fråga om verksamhetskostnaderna beaktas skillnaden mellan statens fastställda andel och de förskott som staten betalat i förskotten på verksamhetskostnaderna för det år som följer på fastställandet av bokslutet.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2017.

Helsingfors den 19 december 2017

Arbetsminister
Jari Lindström

Konsultativ tjänsteman
Milja Tiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.