1025/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om hovrätternas placeringsorter och domkretsar

I enlighet med statsrådets beslut

ändras 2 § i statsrådets förordning om hovrätternas placeringsorter och domkretsar (864/2016) som följer:

2 §

Hovrätternas domkretsar är följande:

1) Helsingfors hovrätts domkrets som omfattar Helsingfors, Västra Nylands och Östra Nylands tingsrätter,

2) Östra Finlands hovrätts domkrets som omfattar Kymmenedalens, Norra Karelens, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Södra Karelens och Södra Savolax tingsrätter,

3) Rovaniemi hovrätts domkrets som omfattar Kajanalands, Lapplands och Uleåborgs tingsrätter,

4) Åbo hovrätts domkrets som omfattar Birkalands, Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands och Ålands tingsrätter,

5) Vasa hovrätts domkrets som omfattar Mellersta Finlands, Satakunta, Södra Österbottens och Österbottens tingsrätter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Besvär över domar, beslut, deldomar eller mellandomar som Hyvinge eller Västra Nylands tingsrätt har meddelat före ikraftträdandet av denna förordning ska anföras hos den hovrätt till vars domkrets tingsrätten hörde vid ikraftträdandet. Detsamma gäller besvär över avgöranden som en tingsrätt efter ikraftträdandet av denna förordning har meddelat i mål där en deldom eller mellandom som meddelats före ikraftträdandet antingen har överklagats eller inom föreskriven tidsfrist får överklagas genom besvär hos hovrätten.

Helsingfors den 19 december 2017

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringssekreterare
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.