1019/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens presidents förordning om ändring av 14 § i förordningen angående instiftande av Finlands Lejons orden

I enlighet med republikens presidents beslut

ändras i förordningen angående instiftande av Finlands Lejons orden (747/1942) 14 §, sådan den lyder i förordningarna 983/1943 och 134/2008, som följer:

14 §

Sedan orden förlänats, utfärdas därtill hörande diplom, för vilket alla inhemska kommendörer, riddare och de som förlänats förtjänstkors ska erlägga av ordenskapitlet fastställd lösen, såvida orden ej förlänats med svärd. Lösen tas inte ut hos dem som förlänats medalj.

Ordensinsignierna jämte ordensdiplom tillställs utländska medborgare utan lösen.

Övriga grunder för befrielse från lösen fastställs av ordenskapitalet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Statsminister
Juha Sipilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.