1018/2017

Helsingfors den 11 december 2017

Beslut om ändring av 9 och 11 § i Tullens arbetsordning

I enlighet med beslut av Tullens generaldirektör

ändras 9 § 2 mom. 6 punkten och 11 § i Tullens arbetsordning (57/2013), sådana de lyder i beslut 1593/2015, och

fogas till 9 § 2 mom., i stället för 7 punkten som upphävdes genom beslut 1593/2015, en ny punkt 7 som följer:

9 §
Förvaltningsavdelningen

Avdelningen svarar för följande:


6) Tullmuseets verksamhet;

7) organisationssäkerhet och samordning av beredskapsärenden.


11 §
Staben

Staben sköter om krävande juridiska specialuppdrag och samordning av internationella ärenden. Dataskyddsombudet som avses i Europeiska unionens dataskyddsförordning (EU) 2016/679 verkar vid staben.


Detta beslut träder i kraft den 12 december 2017.

Helsingfors den 11 december 2017

Generaldirektör
Antti Hartikainen

Chefsjurist
Arto Lillman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.