1015/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Statsrådets förordning om betalning av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier för 2018

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 21 a § 5 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), sådant det lyder i lag 542/2012:

1 §
Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie

Det förskott på arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetslöshetsförsäkringsfonden har fastställt förfaller till betalning enligt följande:

1) 0,65 procent av lönebeloppet enligt 18 § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) den 1 januari 2018;

2) för den del av lönebeloppet som överstiger 2 083 500 euro 1,00 procent den 1 mars 2018 och 0,95 procent den 1 september 2018.

2 §
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetsgivaren har innehållit hos löntagaren med stöd av 20 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner förfaller till betalning enligt följande: 0,95 procent av lönebeloppet enligt 18 § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner den 1 maj 2018 och 0,95 procent den 1 oktober 2018.

3 §
Premie för delägare i företag

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag enligt 18 § 2 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner förfaller till betalning i en post den 1 maj 2018 och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag enligt det momentet förfaller till betalning den 1 januari 2018.

4 §
Arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga affärsverk

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 § om arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie förfaller arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga affärsverk enligt 18 § 3 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner till betalning enligt följande:

1) 0,65 procent av lönebeloppet den 1 januari 2018;

2) för den del av lönebeloppet som överstiger 2 083 500 euro 0,45 procent den 1 mars 2018 och 0,44 procent den 1 september 2018.

5 §
Arbetslöshetsförsäkringspremie för universitet

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 § om arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie förfaller arbetslöshetsförsäkringspremie för universitet enligt 18 § 4 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner till betalning enligt följande:

1) 0,65 procent av lönebeloppet den 1 januari 2018;

2) för den del av lönebeloppet som överstiger 2 083 500 euro 0,58 procent den 1 mars 2018 och 0,58 procent den 1 september 2018.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till utgången av 2018.

Förordningen tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier som betalas för 2018.

Helsingfors den 19 december 2017

Arbetsminister
Jari Lindström

Regeringssekreterare
Pekka Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.