1013/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Statsrådets förordning om ikraftsättande av samförståndsavtalet (Memorandum of Understanding, MoU) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det samförståndsavtal om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön som ingåtts i Lübeck den 6 april 2017 i enlighet med punkt 7.9.1 i kapitel VII del A regel 1 (IMDG-koden) i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS-konventionen, FördrS 11/1981) och som godkänts av Trafiksäkerhetsverket med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) är i kraft från den 1 januari 2018 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

(Avtalet finns tillgängligt på Trafiksäkerhetsverkets webbplats (http://www.trafi.fi/vak).

Helsingfors den 19 december 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.