1004/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse och om tillförande av kapital till stiftelsen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Val av delegationen

Vid valperiodens första riksmöte ska riksdagen inom sig välja nio medlemmar och lika många ersättare till delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse sr, i överensstämmelse med det som föreskrivs om val av riksdagens organ.

2 §
Mandattid

Delegationens mandattid börjar när delegationen har blivit vald och den fortgår tills en ny delegation har valts.

3 §
Konstituering av delegationen

Medlemmarna i delegationen väljer en ordförande och en vice ordförande inom sig.

4 §
Delegationens uppgifter

Medlemmarna och ersättarna i delegationen deltar i stiftelsens verksamhet på det sätt som föreskrivs i stiftelsens stadgar.

Delegationen ska årligen lämna en berättelse om stiftelsens verksamhet till riksdagens talmanskonferens.

5 §
Donation

Till stiftelsen får utan vederlag och till ett värde av högst 50 miljoner euro överlåtas aktier som staten äger.

Den donation som avses i 1 mom. är skattefri.

6 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Stiftelsens första delegation tillsätts vid riksmötet 2018.

Rsk 34/2017
LM 78/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.