996/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003), 2 § 23 punkten, sådan den lyder i förordning 704/2017, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i förordningarna 1333/2015 och 704/2017, en ny 24 punkt som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ underställda ministeriet

Till ministeriets verksamhetsområde hör:


23) SoteDigi Oy,

24) Vimana Oy.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 19 december 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.