988/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om garantipension (703/2010) 8 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1451/2015, som följer:

8 §
Garantipensionens belopp

Den fulla garantipensionen är 624,24 euro i månaden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 125/2017
ShUB 17/2017
RSv 156/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.