972/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), sådan bilagan lyder i lag 1176/2016, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 138/2017
FiUB 18/2017
RSv 145/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Bilaga

SKATTETABELL
Produkt Produktgrupp Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjningsberedskapsavgifts Sammanlagt
Motorbensin cent/l 10 52,19 17,38 0,68 70,25
Bensin för små motorer cent/l 11 32,19 17,38 0,68 50,25
Bioetanol cent/l 20 34,25 11,40 0,68 46,33
Bioetanol R cent/l 21 34,25 5,70 0,68 40,63
Bioetanol T cent/l 22 34,25 0,00 0,68 34,93
MTBE cent/l 23 42,41 14,12 0,68 57,21
MTBE R cent/l 24 42,41 12,56 0,68 55,65
MTBE T cent/l 25 42,41 11,01 0,68 54,10
TAME cent/l 26 45,67 15,20 0,68 61,55
TAME R cent/l 27 45,67 13,84 0,68 60,19
TAME T cent/l 28 45,67 12,47 0,68 58,82
ETBE cent/l 29 44,04 14,66 0,68 59,38
ETBE R cent/l 30 44,04 11,95 0,68 56,67
ETBE T cent/l 31 44,04 9,24 0,68 53,96
TAEE cent/l 32 47,30 15,75 0,68 63,73
TAEE R cent/l 33 47,30 13,46 0,68 61,44
TAEE T cent/l 34 47,30 11,18 0,68 59,16
Biobensin cent/l 38 52,19 17,38 0,68 70,25
Biobensin R cent/l 39 52,19 8,69 0,68 61,56
Biobensin T cent/l 40 52,19 0,00 0,68 52,87
Etanoldiesel cent/l 47 15,18 11,65 0,35 27,18
Etanoldiesel R cent/l 48 15,18 6,40 0,35 21,93
Etanoldiesel T cent/l 49 15,18 1,15 0,35 16,68
Dieselolja cent/l 50 32,77 19,90 0,35 53,02
Dieselolja para cent/l 51 25,95 18,79 0,35 45,09
Biodieselolja cent/l 52 30,04 18,24 0,35 48,63
Biodieselolja R cent/l 53 30,04 9,12 0,35 39,51
Biodieselolja T cent/l 54 30,04 0,00 0,35 30,39
Biodieselolja P cent/l 55 25,95 18,79 0,35 45,09
Biodieselolja P R cent/l 56 25,95 9,40 0,35 35,70
Biodieselolja P T cent/l 57 25,95 0,00 0,35 26,30
Lätt brännolja cent/l 60 10,15 16,54 0,35 27,04
Lätt brännolja, svavelfri cent/l 61 7,50 16,54 0,35 24,39
Biobrännolja cent/l 62 7,50 16,54 0,35 24,39
Biobrännolja R cent/l 63 7,50 8,27 0,35 16,12
Biobrännolja T cent/l 64 7,50 0,00 0,35 7,85
Tung brännolja cent/kg 71 8,56 20,08 0,28 28,92
Flygpetroleum cent/l 81 56,76 19,24 0,35 76,35
Flygbensin cent/l 91 51,70 17,21 0,68 69,59
Metanol cent/l 100 26,10 8,69 0,68 35,47
Metanol R cent/l 101 26,10 4,34 0,68 31,12
Metanol T cent/l 102 26,10 0,00 0,68 26,78
Flytgas cent/kg 110 9,58 18,74 0,11 28,43
Bioflytgas cent/kg 111 9,58 18,74 0,11 28,43
Bioflytgas R cent/kg 112 9,58 9,37 0,11 19,06
Bioflytgas T cent/kg 113 9,58 0,00 0,11 9,69

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.