966/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Statsrådets förordning om de branscher inom jordbruk och turism som innefattar säsongsbunden verksamhet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 24 § i lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017):

1 §
Branscher inom jordbruk och turism som innefattar säsongsbunden verksamhet

Sådana branscher inom jordbruket som innefattar säsongsbunden verksamhet är följande branscher enligt näringsgrensindelningen NI 2008:

1) A 01 Jordbruk och service i anslutning härtill, dock inte A 017 Jakt och service i anslutning härtill,

2) A 02100 Skogshushållning och skogsskötsel.

Sådana branscher inom turismen som innefattar säsongsbunden verksamhet är följande branscher enligt näringsgrensindelningen NI 2008:

1) H 50102 Kustsjöfart, passagerartrafik,

2) H 50300 Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik,

3) I Hotell- och restaurangverksamhet,

4) N 79120 Researrangemang,

5) N 79900 Turist- och bokningsservice,

6) R 90020 Stödtjänster till artistisk verksamhet,

7) R 93210 Nöjes- och temaparksverksamhet,

8) R 93291 Skid- och slalomanläggningar.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 19 december 2017

Arbetsminister
Jari Lindström

Regeringsråd
Olli Sorainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.