964/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) den finska språkdräkten i rubriken för och det inledande stycket i 13 §, den finska språkdräkten i 25 § 1 mom. och den finska språkdräkten i 26 § 1 mom., av dem den finska språkdräkten i 25 § 1 mom. sådan den lyder i förordning 654/2007 och den finska språkdräkten i 26 § 1 mom. sådan den lyder i förordning 333/2017.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 19 december 2017

Statsminister
Juha Sipilä

Regeringsråd
Arno Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.