963/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i militärunderstödslagen (781/1993) 11 §, sådan den lyder i lagarna 577/2007 och 940/2012, som följer:

11 §
Inkomster som ska beaktas

När understöd beviljas beaktas de faktiska inkomster som står till sökandens och dennes i 4 § avsedda familjemedlemmars förfogande under tjänstgöringstiden. När understöd beviljas med stöd av 10 a § beaktas inte dessa familjemedlemmars inkomster. Som inkomst beaktas inte

1) en förmån enligt denna lag,

2) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997),

3) kostnadsersättning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012),

4) ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005),

5) moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993),

6) barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992),

7) studiepenningens försörjarförhöjning enligt lagen om studiestöd (65/1994),

8) förmåner enligt lagen om handikappförmåner (570/2007),

9) den värnpliktiges faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen,

10) den värnpliktiges dagtraktamente enligt värnpliktslagen,

11) bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014),

12) skatteåterbäringar, eller

13) avkastning av egendom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 139/2017
KuUB 11/2017
RSv 152/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.