846/2017

Helsingfors den 7 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter (910/2004) 3 §, sådan den lyder i förordning 135/2008, som följer:

3 §
Organ med ansvar för säkerhetsbedömningar

Det organ med ansvar för säkerhetsbedömningen av livsmedel som avses i artikel 6.3 b i förordningen är Livsmedelssäkerhetsverket.

Det organ med ansvar för säkerhetsbedömningen av foder som avses i artikel 18.3 b är Livsmedelssäkerhetsverket.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 7 december 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Handelsråd
Leena Mannonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.