837/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Lag om ändring av 1 och 13 § i lagen om statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsrådet (175/2003) den finska språkdräkten i 1 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 305/2010, och

fogas till 13 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 88/2012, ett nytt 3 mom. som följer:

13 §
Utnämningsrätt

Genom förordning av statsrådet utfärdas det bestämmelser om behörigheten att utnämna till ett tjänsteförhållande för viss tid i fall där det föreskrivs att utnämningen till motsvarande tjänst ska avgöras av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 131/2017
FvUB 21/2017
RSv 123/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Statsminister
Juha Sipilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.