831/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i arbetsordningen för utrikesministeriet (550/2008) 11 a § 2 mom., sådant det lyder i förordning 436/2016, som följer:

11 a §
Urvals- och utbildningsgruppen

Ordförande för gruppen är den understatssekreterare som ansvarar för tjänsterna, vice ordförande personaldirektören och sekreterare en tjänsteman som förordnas av personalförvaltningen. Övriga medlemmar i gruppen är administrationsdirektören, chefen för personalplaneringsenheten, chefen för enheten för personalutveckling och arbetshälsa, diplomatkursens kurator samt representanter som utses av personalorganisationerna. Vidare kan högst tre andra personer som inte är tjänstemän inom utrikesförvaltningen kallas till medlemmar i gruppen. Gruppen sammankallas på det sätt som ordföranden bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 1 december 2017

Utrikesminister
Timo Soini

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.