795/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Lag om upphävande av 12 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 12 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 74/2017
ShUB 8/2017
RSv 97/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.