761/2017

Helsingfors den 16 november 2017

Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2018

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 23 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och 11 § 4 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), sådana bestämmelserna lyder, den förstnämnda i lag 532/2017 och den sistnämnda i lag 579/2015:

1 §
Gymnasieutbildning

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 24 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) är det genomsnittliga priset per enhet för studerande i gymnasieutbildning 6 070,92 euro.

2 §
Grundläggande konstundervisning

Det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande konstundervisning som avses i 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är 77,14 euro per undervisningstimme.

3 §
Medborgarinstitut

Vid bestämmande av de priser per enhet för medborgarinstitut som avses i 11 § 4 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) är det genomsnittliga priset per enhet 83,77 euro per undervisningstimme.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 eller, om riksdagen godkänner budgeten för 2018 senare än vid nämnda tidpunkt, vid den tidpunkt då budgeten godkänns.

Helsingfors den 16 november 2017

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Lagstiftningsråd
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.