741/2017

Helsingfors den 14 november 2017

Skatteförvaltningens beslut om ändring av 14 § i Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter

Skatteförvaltningen ändrar 14 § 3 mom. i sitt beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter (565/2017) som följer:

14 §

Deklaration av fastighetsuppgifter för fastighetsbeskattningen


Samfund och samfällda förmåner ska oberoende av vad som i övrigt föreskrivs om inlämningstiden för skattedeklarationen senast den 30 april för fastighetsbeskattningen uppge fel och brister i uppgifterna i den utredning som avses i 16 § i fastighetsskattelagen.Detta beslut träder i kraft den 1 december 2017.

Detta beslut tillämpas vid fastighetsbeskattningen av samfund och samfällda förmåner för 2018, som verkställs enligt fastighetsuppgifterna för kalenderåret 2017.

Helsingfors den 14 november 2017


Vid förhinder för generaldirektören

Ledande sakkunnig
Kari Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.