736/2017

Helsingfors den 9 november 2017

Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa lagar som har samband med lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 33 och 34 § i renskötsellagen (988/2011), ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 1 § i aravalagen (989/2011), ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 1 § i lagen om räntestöd för ägarbostadslån (990/2011), 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 2 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (996/2011), 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 3 och 17 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (999/2011), 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt (1000/2011) och 1 § 2 mom. i lagen om införande av en reform av sökande av ändring i landsbygdsnäringsärenden (75/2014):

1 §

Följande lagar träder i kraft den 15 november 2017:

1)lagen om ändring av 33 och 34 § i renskötsellagen (988/2011),

2) lagen om ändring av 1 § i aravalagen (989/2011),

3) lagen om ändring av 1 § i lagen om räntestöd för ägarbostadslån (990/2011),

4) lagen om ändring av 2 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (996/2011),

5) lagen om ändring av 3 och 17 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (999/2011),

6) lagen om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt (1000/2011),

7) lagen om ändring av 115 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och natur-näringar (84/2014).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2017.

Helsingfors den 9 november 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Mika Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.