729/2017

Helsingfors den 2 november 2017

Lag om ändring av 10 § i lagen om ordningsbotsförseelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016) 10 § som följer:

10 §
Förseelser som gäller besiktning och anmälan för registrering av fordon

För en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången användning i strid med 8 § 1 mom. eller 85 § 1 mom. i fordonslagen av ett obesiktigat, oregistrerat eller avställt fordon föreläggs föraren en ordningsbot på 70 euro.

För en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången underlåtelse att göra registeranmälan om fordonsuppgifter enligt 64 § 1 mom. i fordonslagen föreläggs ägaren eller innehavaren av fordonet en ordningsbot på 70 euro.

Bestämmelser om eftergift vid vissa fordonsförseelser finns i 96 § 5 mom. i fordonslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

RP 81/2017
FiUB 7/2017
RSv 101/2017

Helsingfors den 2 november 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.