700/2017

Helsingfors den 24 oktober 2017

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Topelius 200 år

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2018 präglas jubileumsmynt i silver med temat Topelius 200 år i valören 20 respektive 10 euro.

2 §

Jubileumsmyntet med valören 20 euro tillverkas av en silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

Jubileumsmyntet med valören 10 euro tillverkas av en silverlegering, av vars vikt 500 promille är silver och 500 promille koppar. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntet med valören 20 euro har en diameter på 38,6 ± 0,1 millimeter och en vikt på 25,5 ± 0,5 gram.

Jubileumsmyntet med valören 10 euro har en diameter på 28,5 ± 0,1 millimeter och en vikt på 10 ± 0,15 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter. Mynten har en slitrand.

4 §

Jubileumsmynten är specialpräglade, varvid figurens yta är matt på en spegelblank botten.

Av jubileumsmynten kan de första 200 mynten av vardera valören 20 och 10 euro numreras.

5 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmynten är placerade så att vardera sidan av mynten är på rätt led då mynten vänds som ett bokblad.

På mynten finns myntutformarens släktnamnsinitial T och Ab Myntverket i Finlands logotyp.

6 §

Jubileumsmyntens utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntens teckensida finns till vänster om mittpartiet en figur som består av slingrande linjer. Uppe i myntets mittparti finns en stjärnfigur med linjer som utgår från stjärnan. Till höger om myntets mittparti finns figurer som består av slingrande linjer. Texten SUOMI FINLAND löper i bågform längs myntets högra kant. Ab Myntverket i Finlands logotyp finns i myntets mittparti nere till vänster. Nere i myntets mittparti finns årtalet 2018.

På myntens valörsida finns till vänster i mittpartiet två fågelfigurer på olika höjd. Till höger om myntets mittparti finns en figur bestående av slingrande linjer som bildar en figur av ett människohuvud. Texten ZACHARIAS TOPELIUS 1818–1898 löper i bågform längs myntets kant nerifrån vänster upp till höger. Valörbeteckningen 20 euro eller 10 euro finns nere till höger i myntets mittparti. Myntutformarens släktnamnsinitial T finns till höger ovanför valörbeteckningen.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2017.

Helsingfors den 24 oktober 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Anna Hyvärinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.