693/2017

Helsingfors den 20 oktober 2017

Lag om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Denna lag tillämpas på dröjsmålsräntan på arbetspensionsförsäkringsavgifter och grupplivförsäkringsavgifter enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) samt dröjsmålsräntan på försäkringspremier som ska betalas på basis av försäkringar enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015).

2 §

Trots vad som föreskrivs om dröjsmålsräntan på försäkringsavgifter i lagen om pension för lantbruksföretagare och om dröjsmålsräntan på försäkringspremier i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, är dröjsmålsräntan för dröjsmålstiden fyra procent, om den försäkrade har försummat att betala den försäkringsavgift eller försäkringspremier som avses i 1 §.

Det som föreskrivs om dröjsmålsräntan på försäkringspremier enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar gäller även dröjsmålsräntan på försäkringspremier enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981).

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017 och gäller till och med den 31 december 2018.

Lagen tillämpas från den 1 juli 2017 på dröjsmål med betalningen av de avgifter och premier som avses i 1 §.

RP 79/2017
ShUB 6/2017
RSv 87/2017

Helsingfors den 20 oktober 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.