684/2017

Helsingfors den 11 oktober 2017

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 57 § i kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets arbetsordning (1267/2015) 57 §, sådan den lyder i förordning 189/2016, som följer:

57 §
Kanslichefens och avdelningschefernas ställföreträdare

När kanslichefen har förhinder är en av ministern förordnad avdelningschef eller annan av statsrådet utnämnd tjänsteman som är chef vid ministeriet ställföreträdare för kanslichefen. Ställföreträdare för en avdelningschef i ärenden som gäller ekonomi och personal, inbegripet alla arbetsgivarfrågor, är en av kanslichefen förordnad tjänsteman som är chef vid ministeriet. I övriga ärenden kan någon annan av kanslichefen förordnad tjänsteman vara ställföreträdare för en avdelningschef. Ställföreträdare för kommunikationsdirektören i ärenden som gäller ekonomi och personal, inbegripet alla arbetsgivarfrågor, är en av kanslichefen förordnad tjänsteman som är chef vid ministeriet. I övriga ärenden kan någon annan av kanslichefen förordnad tjänsteman vara ställföreträdare för kommunikationsdirektören. Ställföreträdare för en enhetsdirektör inom avdelningen i ärenden som gäller ekonomi eller personal, inbegripet alla arbetsgivarfrågor, är en av avdelningschefen förordnad tjänsteman med chefsuppgifter vid ministeriet. I övriga ärenden kan någon annan av avdelningschefen förordnad tjänsteman vara ställföreträdare för en enhetsdirektör. I arbetsgivarfrågor inom förvaltningsenheten kan dock även någon annan än en arbetsgivartjänsteman med chefsuppgifter inom förvaltningsenheten vara ställföreträdare för förvaltningsdirektören.


Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 2017.

Helsingfors den 11 oktober 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.