679/2017

Helsingfors den 5 oktober 2017

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande i läroavtalsutbildning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 102 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017):

1 §
Dagpenning, familjeunderstöd och ersättning för inkvartering

En studerande i läroavtalsutbildning har under tiden för det förvärvande av kunnande som sker i utbildningsanordnarens inlärningsmiljöer rätt att få

1) 15 euro per dag i dagpenning som ersättning för inkomstbortfall,

2) 17 euro per dag i familjebidrag, om den studerande har barn under 18 år att försörja,

3) 8 euro per dag i inkvarteringsersättning, om det förvärvande av kunnande som ordnas i utbildningsanordnarens inlärningsmiljöer sker utanför den studerandes hemkommun eller den kommun där läroavtalsarbetsplatsen finns och kräver övernattning.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 5 oktober 2017

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Anna Kankaanpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.