Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

660/2017

Helsingfors den 2 oktober 2017

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. och 8 § 5 mom. i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016):

1 §
Riksomfattande utvecklingsuppdrag

Riksomfattande utvecklingsuppdrag i fråga om allmänna bibliotek sköts av Helsingfors stadsbibliotek. Verksamhetsområdet är hela landet.

2 §
Regionala utvecklingsuppdrag

Regionala utvecklingsuppdrag i fråga om allmänna bibliotek sköts av följande allmänna bibliotek:

1) Joensuu stadsbibliotek med kommunerna i Norra Karelen som verksamhetsområde,

2) Kuopio stadsbibliotek med kommunerna i Södra Savolax och Norra Savolax som verksamhetsområde,

3) Lahtis stadsbibliotek med kommunerna i Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen som verksamhetsområde,

4) Uleåborgs stadsbibliotek med kommunerna i Norra Österbotten och Kajanaland som verksamhetsområde,

5) Borgå stadsbibliotek med kommunerna i Nyland som verksamhetsområde,

6) Rovaniemi stadsbibliotek med kommunerna i Lappland som verksamhetsområde,

7) Tammerfors stadsbibliotek med kommunerna i Birkaland och Mellersta Finland som verksamhetsområde,

8) Åbo stadsbibliotek med kommunerna i Egentliga Finland och Satakunta som verksamhetsområde,

9) Vasa stadsbibliotek med kommunerna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten som verksamhetsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 2 oktober 2017

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Direktör
Hannu Sulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.