604/2017

Helsingfors den 31 augusti 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2017‒2018

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38  § 4 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 504/2017:

1 §
Jakt på tjäder

Utöver vad som föreskrivs i 24 § 22 punkten i jaktförordningen (666/1993) är jakt på tjäder totalförbjuden i landskapet Egentliga Finland och i landskapet Nyland, dock inte i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä och Pukkila.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är jakt på tjäder från och med den 11 oktober till och med den 31 oktober förbjuden i landskapen Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Österbotten, Norra Savolax och Päijänne-Tavastland, i landskapet Kajanaland, dock inte i kommunen Puolanka, i landskapet Mellersta Finland, dock inte i kommunerna Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kivijärvi, Kyyjärvi, Multia och Saarijärvi, i landskapet Norra Karelen, dock inte i kommunerna Kitee, Rääkkylä och Tohmajärvi, i landskapet Norra Österbotten, dock inte i kommunerna Ii, Kuusamo, Kärsämäki, Muhos, Uleåborg, Pudasjärvi, Pyhäntä, Siikalatva, Taivalkoski, Utajärvi och Vaala, samt i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä och Pukkila i landskapet Nyland.

2 §
Jakt på orre

Utöver vad som föreskrivs i 24 § 21 punkten i jaktförordningen är jakt på orre totalförbjuden i kommunerna Enare, Enontekis, Kittilä, Kolari, Muonio, Savukoski, Sodankylä och Utsjoki i landskapet Lappland.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är jakt på orre från och med den 11 oktober till och med den 31 oktober förbjuden i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Birkaland, Österbotten, Norra Karelen, Päijänne-Tavastland och Satakunta, i landskapet Lappland, dock inte i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Kolari, Muonio, Savukoski, Sodankylä och Utsjoki, samt i landskapet Norra Österbotten, dock inte i kommunerna Kärsämäki, Muhos, Uleåborg, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Siikalatva, Utajärvi och Vaala.

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. är jakt på orre från och med den 1 januari till och med den 20 januari förbjuden i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax samt i landskapet Lappland, dock inte i kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki.

3 §
Jakt på järpe

Utöver vad som föreskrivs i 24 § 22 punkten i jaktförordningen är jakt på järpe totalförbjuden i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Kolari, Muonio, Savukoski, Sodankylä och Utsjoki i landskapet Lappland.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är jakt på järpe från och med den 11 oktober till och med den 31 oktober förbjuden i landskapen Kajanaland, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax samt i landskapet Lappland, dock inte i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Kolari, Muonio, Savukoski, Sodankylä och Utsjoki.

4 §
Jakt på ripa

Utöver vad som föreskrivs i 24 § 19 punkten i jaktförordningen är jakt på ripa totalförbjuden i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten och Norra Savolax samt i landskapet Lappland, dock inte i kommunerna Enare, Enontekis och Utsjoki.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2017 och gäller till och med den 31 juli 2018.

Helsingfors den 31 augusti 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Överinspektör
Janne Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.