542/2017

Nådendal den 11 augusti 2017

Lag om ändring av 1 § i lagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser (93/2017) 1 § 1 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på examina och på lärokurser för den grundläggande utbildningen och gymnasiet om vilka det föreskrivs i följande lagar och i förordningar som utfärdats med stöd av dem:

1) lagen om grundläggande utbildning (628/1998),

2) gymnasielagen (629/1998),

3) lagen om yrkesutbildning (531/2017),

4) yrkeshögskolelagen (932/2014),

5) universitetslagen (558/2009),

6) lagen om Försvarshögskolan (1121/2008),

7) lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006),

8) lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013),

9) lagen om Räddningsinstitutet (607/2006).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 39/2017
KuUB 7/2017
RSv 86/2017

Nådendal den 11 augusti 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.